Tesaturi, Percaluri
COMUNICARI         
acasa despre noi produse comenzi / livrari certificari contact

ComunicariRezultate vot AGOA iulie 2015

Raport audit semestrial 2011

Raport CNVM SEM I 2011

Raport anual 2010 CNVM

Raport CNVM TRIM III 2011 pag.1

Raport CNVM TRIM III 2011 pag.2

COMUNICARE DIVIDEND 2015

Rezultate vot AGOA 30.03.2015

Anunt privind acord de mediu

Procura speciala AGOA 16/17 iulie 2015

Procedura de vot si formulare de vot prin corespondenta AGOA 16/17 iulie 2015

procedura de vot descriere AGOA iulie 2015

CONVOCATOR AGA 2023

CONVOCATOR AGOA 2024

Procura speciala AGA 2024

Formular vot AGA 2024

Proiect hotarari AGA 2024

Bilant contabil exercitiul financiar 2023

Raport anual 2011 CNVM

Raport CNVM Trim I 2012 pag.1

Raport CNVM Trim I 2012 pag.2

Raport CNVM Trim I 2012 pag.3

Raport CNVM Trim I 2012 pag.4

Raport CNVM Trim I 2012 pag.5

Raport CNVM SEM I 2012

Raport CA Sem I 2012 pag.1

Raport CA Sem I 2012 pag.2

Raport CA Sem I 2012 pag.3

Raport CA Sem I 2012 pag.4

Date informative la 30.06.2012 pag.1

Date informative la 30.06.2012 pag.2

Date informative la 30.06.2012 pag.3

Date informative la 30.06.2012 pag.4

Date informative la 30.06.2012 pag.5

Date informative la 30.06.2012 pag.6

Date informative la 30.06.2012 pag.6

Date informative la 30.06.2012 pag.7

Raportari financiare la 30.06.2012 pag.1

Raportari financiare la 30.06.2012 pag.2

Raportari financiare la 30.06.2012 pag.3

Contul de profit si pierdere la 30.06.2012 pag.1

Contul de profit si pierdere la 30.06.2012 pag.2

Contul de profit si pierdere la 30.06.2012 pag.3

Raport de revizuire audit.financ. la 30.06.2012

Raport C.A. anual 2011 CNVM completare

Raport CA Trim III 2012 pag.1

Raport CA Trim III 2012 pag.2

Proiect hotarari AGEA 27.12.2012

Rezultate vot AGEA 27.12.2012

Raport audit financiar 2012 pag.1

Raport audit financiar 2012 pag.2

Raport Anual CNVM 2012

Rezultate vot AGA 10.05.2013

Raport trim I 2013 pag.1

Raport trim I 2013 pag.2

Raport SEM I 2013 pag.1

Raport SEM I 2013 pag.2

Raport SEM I 2013 pag.3

Raport SEM I 2013 pag.4

Raport SEM I 2013 pag.5

Raport auditor la 30.06.2013

Raport Trim III 2013 pag.1

Raport Trim III 2013 pag.2

Convocator AGOA mai 2014

Convocator AGEA mai 2014

Raportul administratorilor la 31.12.2013

Raportul auditorului la 31.12.2013 pag.1

Raportul auditorului la 31.12.2013 pag.2

Contul de profit si pierdere la 31.12.2013

Situatia activelor imobilizate la 31.12.2013

Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2013

Situatia fluxurilor de numerar

Note contabile la 31.12.2013 vol II

Propunere CA repartizare profit net pe anul 2013

BVC pe anul 2014

Structura sintetica a actionarilor AGOA / AGEA 12 /13.05.2014

Proiect hotarari AGOA mai 2014

Proiect hotarari AGEA mai 2014

Situatiile financiare la 31.12.2013, bilant , date informative

Notele contabile la 31.12.2013 vol I

Procedura de vot si formular de vot prin corespondenta AGOA mai 2014

Procedura de vot si formular de vot prin corespondenta AGEA mai 2014

Procura speciala AGOA mai 2014

Procura speciala AGEA mai 2014

Structura sintetica a actionarilor la 28 aprilie 2014

Rezultate vot sedinta AGOA si AGEA 12 mai 2014

Raport C.A. la 31.12.2013 conf. Reg nr.1 /2006 CNVM

Raport SEM I 2014

Anunt referitor distribuire dividende

Raport auditor la data de 30.06.2014

Convocator AGEA octombrie 2014

Proiect hotarari AGEA octombrie 2014

Numar de actiuni detinute si drept de vot AGEA oct.2014

Material informativ AGEA octombrie 2014 -sinteza evaluator

Material informativ AGEA octombrie 2014

procedura de vot prin corespondenta si formulare AGEA oct.2014

Procura speciala AGEA octombrie 2014

Structura sintetica a actionarilor conf.Depozitar Central, data de ref 22.09.2014

Rezultate vot sedinta AGEA din data de 06.10.2014

Convocator AGEA martie 2015

Nr. total de actiuni si drept de vot AGEA martie 2015

Material informativ AGEA martie 2015

Proiect hotarari AGEA martie 2015

Procura speciala AGEA martie 2015

Procedura de vot prin coresp si formulare de vot AGEA martie 2015

Situatiile financiare la 31.12.2014

Raportul admin/ Raportul auditor/ Anexe la situatiile financiare la 31.12.2014

BVC 2015

Numar de actiuni si drept de vot AGOA 30/31 martie 2015

Convocator AGOA 30 martie 2015

Proiect hotarari AGOA 30/31 martie 2015

Procedura de vot si formulare de vot prin corespondenta AGOA 30/31 martie 2015

Propune C.A. ref.repartizare profit pe anul 2014

Rezultate vot AGEA 09.03.2015

Procura speciala AGOA 30/31martie 2015

Convocator AGOA martie 2016

Raport auditor pe anul 2015

Convocator AGEA martie 2016

COMPLETARE Ordine de zi AGOA martie 2016

Raportul administratorilor pe anul 2015

Propunere repartizare profit pe anul 2015

Procura speciala AGOA martie 2016

Procedura si formular vot coresp.AGOA martie 2016

Proiect de hotarari AGOA martie 2016

procedura si formular de vot corespondenta AGEA martie 2016P

Proiect hotarari AGEA martie 2016

Procura speciala AGEA martie 2016

Nr.actiuni si drept de vot AGOA martie 2016

Nr.actiuni si drept de vot AGEA martie 2016

BVC 2016

Note contabile 2015

Situatiile financiare pe anul 2015

Model contract de mandat

COMUNICAT DISTRIBUIRE DIVIDENDE PE ANUL 2015

Rezultate vot AGOA 01.03.2016

Rezultate vot AGEA 07.03.2016

Convocator AGEA aprilie 2016

Procura speciala AGEA aprilie 2016

procedura si formular de vot corespondenta AGEA aprilie 2016

Proiect hotarari AGEA aprilie 2016

Nr.actiuni si drept de vot AGEA aprilie 2016

Rezultate vot AGEA 25.04.2016

Convocator AGEA august 2016

Nr.actiuni si drept de vot AGEA august 2016

Procura speciala AGEA august 2016

Formular si procedura de vot prin coresp. AGEA august 2016

Procedura de consolidare AGEA august 2016

Proiect hotarari AGEA august 2016

Hotarari luate in AGEA august 2016

Rezultate vot AGEA 31.08.2016

Monitor Oficial ref.hot.AGEA consolidare actiuni pag.1

Monitor Oficial ref.hot.AGEA consolidare actiuni pag.2

CONVOCATOR AGOA februarie 2017

Raportul administratorilor pe anul 2016

Situatiile financiare pe anul 2016

Proiect hotarari AGOA februarie 2017

Procura speciala AGOA februarie 2017

Procedura si formular vot coresp.AGOA februarie 2017

Nr.actiuni si drept de vot AGOA februarie 2017

Comunicare dividend 2017

CONVOCATOR AGOA 12 febr 2018

Raport administratori pe anul 2017

Situatiile financiare pe anul 2017

Raport auditor 2018

Raport auditor 2018

Numari actionari si drept de vot AGOA 2018

Proiect hotarari AGOA 2018

Procura speciala AGOA 2018

procedura si formular vot coresp AGOA 2018

COMUNICAT DIVIDEND 2018

CONVOCATOR AGEA 2018

Proiect hotarari AGEA iulie 2018

Procura speciala AGEA iulie 2018

Numar actiuni si drept de vot AGEA iulie 2018

procedura si formular vot corespondenta AGEA iulie 2018

Hotarari AGEA din sedinta 09.07.2018

Rezultate vot AGEA 09.07.2018

Convocator AGOA 2019

Materiale informative AGOA 2019

Procedura si formular de votprin corespondenta AGOA 2019

Numar actiuni si drept de vot AGOA 2019

Proiect hotarari AGOA februarie 2019

Procura speciala AGOA 2019

Raportul administratorilor pe anul 2018

Bilant 2018

Comunicat dividend 2019

CONVOCATOR AGOA mai 2019

CONVOCATOR AGEA mai 2019

Procura speciala AGOA mai 2019

Proiect hotarrai AGOA mai 2019

Material informativ AGOA mai 2019

Nractiuni si drept de vot AGOA mai 2019

Vot prin corespondenta AGOA mai 2019

Procura speciala AGEA mai 2019

proiect hotarrai AGEA mai 2019

material informativ AGEA mai 2019

Nr. actiuni si drept de vot AGEA 2019

Vot prin corespondenta AGEA mai 2019

Lista privind prelungire mandate CA mai 2019

Convocator AGEA iunie 2019

Convocator AGOA iunie 2019

CONVOCATOR AGOA 02.03.2020

Materiale informative AGOA martie 2020

Procura speciala AGOA martie 2020

Structura actionarilor AGOA martie 2020

Procura speciala AGOA martie 2020

Proiect hotarari AGOA 2020

COMUNICAT dividend 2020

CONVOCATOR AGOA 2021

Situatii financiare anuale la 31.12.2020

Raportul administratorilor pe anul 2020

CONVOCATOR AGA 2022

Convocator AGOA 10 mai 2013 pag.1

Convocator AGOA 10 mai 2013 pag.2

Convocator AGEA 10 mai 2013 pag.1

Convocator AGEA 10 mai 2013 pag.2

Bilant contabil 31 dec 2012 - part1

Bilant contabil 31 dec 2012 - part2

Bilant contabil 31 dec 2012 - part3

Raportul administratorilor la 31.12.2012 part 1

Raportul administratorilor la 31.12.2012 part 2

Raportul administratorilor la 31.12.2012 part 3

Note explicative la situatiile financiare 2012

Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2012

Situatia fluxurilor de numerar 2012

Bugetul de venituri si cheltuieli 2013

Numar de actiuni detinute si drept de vot AGA 10 mai 2013

Procedura si formular de vot prin corespondenta AGEA 10 mai 2013

Proiect hotarari AGOA 10 mai 2013

Proiect hotarari AGEA 10 mai 2013

Procura speciala pentru AGOA 10 mai 2013

Procura speciala AGEA 10 mai 2013

Convocator AGOA 16/17 iulie 2015

Rezultate vot AGOA iulie 2015Copyright © SC Textila Oltul S.A. Web Design Else Digital Solutions